Quy Đinh & Điều Lệ

_ Bạn truy cập vào địa chỉ:

_ Sau khi truy cập vào trang này, bạn tiếp tục click vào nút Đăng Ký.

_ Bạn tiến hành nhập các thông tin cần thiết cho việc tạo tài khoản: Thông tin cá nhân

_Bạn nhập lại mã kiểm tra và nhấn nút "Tạo tài khoản" để hoàn tất quá trình khởi tạo tài khoản.Khuyến khích các bạn cập nhật thông tin tài khoản để đề phòng các trường hợp thất lạc, mất thông tin tài khoản.